Giỏ hàng (0)   Skype

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH THANH HẢI CHÂU

Thầu cung cấp máy lạnh và thi công ống đồng chuyên nghiệp

Liên hệ Hotline: 0911.260.247 Mr Luân

Danh mục

Tin mới nhất

Máy lạnh treo tường

Máy lạnh treo tường Gree GWCI-09C inverter

Máy lạnh treo tường Gree GWCI-09C inverter

Giá: 8,250,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GWCI-09C
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
1 ngựa | 1.0 hp
3 năm máy, 5 năm block
296
Máy lạnh treo tường Gree GWC09 -K3NNC2H

Máy lạnh treo tường Gree GWC09 -K3NNC2H

Giá: 5,300,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GWC09 -K3NNC2H
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
1 ngựa | 1.0 hp
3 năm máy, 5 năm block
254
Máy lạnh treo tường Gree GWCI-12C inverter

Máy lạnh treo tường Gree GWCI-12C inverter

Giá: 9,540,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GWCI-12C
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
1.5 ngựa | 1.5 hp
3 năm máy, 5 năm block
243
Máy lạnh treo tường Gree GWC12 -K3NNC2H

Máy lạnh treo tường Gree GWC12 -K3NNC2H

Giá: 6,550,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
Máy lạnh treo tường Gree GWC12 -K3NNC2H
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
1.5 ngựa | 1.5 hp
3 năm máy, 5 năm block
267
Máy lạnh treo tường Gree GWCI-18C inverter

Máy lạnh treo tường Gree GWCI-18C inverter

Giá: 14,950,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GWCI-18C
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
2 ngựa | 2.0 hp
3 năm máy, 5 năm block
221
Máy lạnh treo tường Gree GWC18 -E3NNC2A

Máy lạnh treo tường Gree GWC18 -E3NNC2A

Giá: 9,550,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GWC18 -E3NNC2A
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
2 ngựa | 2.0 hp
3 năm máy, 5 năm block
263

Máy Lạnh Tủ Đứng

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K1NNA5A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC18AG-K1NNA5A

Giá: 15,400,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GVC18AG-K1NNA5A
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
2 ngựa | 2.0 hp
3 năm máy, 5 năm block
303
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K1NNA5A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC24AG-K1NNA5A

Giá: 18,400,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GVC24AG-K1NNA5A
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
2.5 ngựa | 2.5 hp
3 năm máy, 5 năm block
290
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC36AH-M1NNA5A

Giá: 27,800,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GVC36AH-M1NNA5A
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
4 ngựa | 4.0 hp
3 năm máy, 5 năm block
51
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC42AH-M1NNA5A

Giá: 29,400,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GVC42AH-M1NNA5A
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
4.5 ngựa | 4.5 hp
3 năm máy, 5 năm block
107
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC48AH-M3NTB1A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC48AH-M3NTB1A

Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GVC48AH-M3NTB1A
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
5.5 ngựa | 5.5 hp
3 năm máy, 5 năm block
135
Máy lạnh tủ đứng Gree GVC55AH-M3NTB1A

Máy lạnh tủ đứng Gree GVC55AH-M3NTB1A

Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GVC55AH-M3NTB1A
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
6 ngựa | 6.0 hp
3 năm máy, 5 năm block
79

Máy lạnh âm trần

Máy lạnh âm trần Gree GKH18K3BI/GUCN18NK1AO

Máy lạnh âm trần Gree GKH18K3BI/GUCN18NK1AO

Giá: 15,400,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GKH18K3BI/GUCN18NK1AO
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
2 ngựa | 2.0 hp
3 năm máy, 5 năm block
276
Máy lạnh âm trần Gree GKH24K3BI/GUCN24NK1AO

Máy lạnh âm trần Gree GKH24K3BI/GUCN24NK1AO

Giá: 21,300,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GKH24K3BI/GUCN24NK1AO
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
2.5 ngựa | 2.5 hp
3 năm máy, 5 năm block
277
Máy lạnh âm trần Gree GKH30K3BI/GUCN30NK1AO

Máy lạnh âm trần Gree GKH30K3BI/GUCN30NK1AO

Giá: 25,950,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GKH30K3BI/GUCN30NK1AO
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
3.5 ngựa | 3.5 hp
3 năm máy, 5 năm máy nén
262
Máy lạnh âm trần Gree GKH36K3BI/GUCN36NM1AO

Máy lạnh âm trần Gree GKH36K3BI/GUCN36NM1AO

Giá: 30,000,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GKH36K3BI/GUCN36NM1AO
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
4 ngựa | 4.0 hp
3 năm máy, 5 năm máy nén
278
Máy lạnh âm trần Gree GKH42K3BI/GUCN42NM1AO

Máy lạnh âm trần Gree GKH42K3BI/GUCN42NM1AO

Giá: 31,300,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GKH42K3BI/GUCN42NM1AO
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
5 ngựa | 5.0 hp
3 năm máy, 5 năm máy nén
348
Máy lạnh âm trần Gree GKH48K3BI/GUCN48NM1AO

Máy lạnh âm trần Gree GKH48K3BI/GUCN48NM1AO

Giá: 34,700,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Liên hệ: 028.2212.0566 có giá chính xác nhất !
GKH48K3BI/GUCN48NM1AO
Trung Quốc
Máy lạnh Gree
5.5 ngựa | 5.5 hp
3 năm máy, 5 năm máy nén
255
websosanh.com
Facebook chat